تی وی وان - منتخب کلیپ های وب
✔️ 3266
8 رای

اکبر اُدود در موشک کاغذی-داستان وضع وخیم خرمشهر وآبادان

🕒 : 27 تیر 1397

موشک کاغذی هر هفته چهارشنبه ها ساعت 20:00 اینستاگرام : i.instagram.com\moushakekaaghazi تلگرام : t.me\oushakekaaghazii

سایر ویدئوهای دسته طنز