تی وی وان - منتخب کلیپ های وب
✔️ 5060
1 رای

آخرین خبر خوب: دخل عالی هفته پیشم بود

🕒 : 21 دی 1397

بهترین خبر خوبی که شنیدم، تولد بچه هام بود. روزی که فروشمان خوب باشد حال خوبی داریم. همیشه سعی می کنم به بقیه خبر خوب بدهم.