تی وی وان - منتخب کلیپ های وب
✔️ 0
1 رای

مسیح بلوچستان به مناسبت شهادت سردار نورعلی شوشتری

🕒 : 26 مهر 1399

مقام معظم رهبری: "علاوه بر سازمانهای نظامی، یک عنصر نظامی فداکار، یک صیّاد شیرازی، یک شهید شوشتری و خودِ یک انسان فداکار هم که یک عنصر نظامی است و فداکار و صادق است، مورد غیظ و غضب است. اینها در جنگ به شهادت نرسیدند، اینها ترور شدند؛ یعنی شناسایی شدند، تعقیب شدند و ترور شدند، برای خاطر اینکه خودشان را به عنوان یک مانعی در مقابل دستاندازی دشمن نشان میدادند و مایه ی اقتدار کشور بودند"