تی وی وان - منتخب کلیپ های وب
✔️ 290
1 رای

لحظه بازگشت به زندگی کودک غرق شده

🕒 : 16 اردیبهشت 1399

بهترین اقدام در زمان ایست قلبی تنفسی انجام ماساژ قلبی با فشردن قفسه سینه هست. در حوادث غرق شدگی، زمان را برای خارج کردن آب از ریه بیمار از دست ندهید.آب وارد شده به ریه و معده خود به خود جذب می شود. تمرکز خود را بر ماساژ قلبی بگذارید

سایر ویدئوهای دسته خبری