تی وی وان - منتخب کلیپ های وب
✔️ 622
1 رای

دیرین دیرین - بهداشت

🕒 : 15 اردیبهشت 1399

#دیرین_دیرین #بی_تفاوت_نباشیم این قسمت: #بهداشت در مقابل کسی که بهداشت را رعایت نمی‌کند چه واکنشی نشان دهیم؟ الف) تذکر بدیم ب) خسته نباشید بگیم ج) در عدم رعایت بهداشت کمکش کنیم. د) جاج نکنیم.

سایر ویدئوهای دسته طنز